Grastarr

Medfödd grå starr kan vara ärftlig. Barn som föds med grå starr på båda ögonen kan inte utveckla sin syn. Om barnet har mycket grå starr på ena ögat kan synen på det ögat inte utvecklas. SymtomUnder de två första månaderna i ett barns liv är synintrycken extremt viktiga. Det är därför av stor betydelse att grå starren upptäcks så fort som möjligt. Ibland kan man se att pupillen är grå. Ett annat tecken är att barnet har svårt att fixera blicken, vilket ett nyfött barn bör kunna under korta stunder. Om ärftlig grå starr finns i släkten bör barnet undersökas extra noggrant av en ögonläkare. BehandlingBarn med mycket grå starr bör opereras tidigt. Den grumliga linsen tas bort och ersätts med kontaktlinser utanpå ögat. I och med operationen kan barnet få en mer normal synutveckling. Regelbundna kontroller av ögonen är viktiga eftersom det finns risk för så kallad efterstarr eller att trycket i ögat blir för högt. Kontaktlinserna byts till svagare styrka allt eftersom barnets ögon växer. Det är viktigt att kontrollera att inga infektioner uppstår i ögonen. Om ögonen blir röda bör ögonläkare kontaktas. Vid en ögoninfektion bör linserna tas ut och ögonen behandlas med antibiotikadroppar. Barnet kommer att behöva kontaktlinser eller glasögon hela livet. Barn som opererats för grå starr bör följas hela livet av en ögonläkare för att förhindra komplikationer som ökat ögontryck. Grå starr kan även uppkomma under barnets första levnadsår. Detta är vanligare och lättare att behandla. Gråstarrsoperationen görs så fort som möjligt för att förhindra problem med synutvecklingen. Barn som är över ett års ålder får konstgjorda plastlinser inopererade, vilket gör att de bara behöver normala läsglasögon. Risken för komplikationer är även betydligt mindre än hos de barn som opereras direkt efter födseln. Orsak Linsen bildas mycket tidigt under fosterstadiet. Om mamman blir sjuk tidigt under graviditeten eller om barnet råkar ut för någon sjukdom så kan det födas med grå starr. Röda hund hos mamman under graviditeten kan leda till att barnet föds med grå starr och hörselskada. Forskning Forskning bedrivs inom flera olika områden. Ett av dessa är utveckling av nya linser som ska ge förbättrad synskärpa och minska risken för komplikationer efter gråstarrsoperation. En forskargrupp vid Sanktt Eriks Ögonsjukhus i Stockholm forskar om och utvecklar bättre linser för nyfödda barn. Många forskar även om vad som orsakar grå starr hos barn. En studie har visat att det är en 3-4 gångers ökad risk för medfödd grå starr hos barn med en födelsevikt på 2500 gram eller mindre. Genom forskning hoppas man kunna förbättra dagens behandling och förstå vad som orsakar grå starr för att förhindra sjukdomens uppkomst

 

Öga hos en vecka gammalt barn med tät grå starr strax innan operation.

Öga hos en vecka gammalt barn med tät grå starr strax innan operation.