Hydrocefalus

Vad är hydrocefalus?


Hydrocephalus kommer från grekiskan och betyder;

hydro=vatten cephalus=skalle. 

I hjärnans hålumssystem bildas likvor,
vätska som smörjer och skyddar hjärnan som bör upptas av kroppen,
och när det av någon anledningen blir störningar
i detta,uppstår hydrocefalus.
Hydrocefalus drabbar cirka ett barn av1000 levande födda. 
Cirka en tredjedel av barnen har samtidigt ryggmärgsbråck.

Hjärnblödning hos för tidigt födda barn,
missbildningar och intrauterina infektioner hos fullgångna barn
samt tumörer,infektioner och trauma hos äldre barn,
är de vanligaste orsaksgrupperna

Behandlingen utgörs i de flesta fall av 
en ventil med shuntslang som 
löper från hjärnans ventrikelsystem till bukhålan. 

Vid isolerad hydrocefalus är prognosen god,
men avgörs i första hand av i vilken mån den skada 
som orsakat hydrocefalus även skadat hjärnvävnaden.

Ågrenskas Nyhetsbrev
om hydrocefalus

Fler länkar hittar du HÄR

 


 


Olika typer av Hydrocephalus

 

Man brukar dela in hydrocephalus i två olika huvudtyper:
medfödd eller förvärvad. 

Medfödd hydrocephalus 
betyder endast att sjukdomen existerade innan födseln, 
även om den inte visar sig förrän senare i livet, kanske först i vuxenstadiet.
Blockeringar eller förträngningar i hjärngångarna 
är den vanligaste orsaken till medfödd hydrocephalus.

Förvärvad hydrocephalus
utvecklas först efter födseln. 
Bakomliggande orsaker till denna typ av hydrocephalus kan vara olyckor, 
hjärntumörer, ärrvävnader, hjärnblöd-ningar eller hjärnhinneinflammation.

Andra sätt att dela in hydrocephalus på följer nedan:

Den vanligaste formen av medfödd hydrocephalus är 
obstruktiv eller ickekommu-nicerande hydrocephalus 

som uppstår när hjärnvätskans flöde blir blockerat inom ventrikelsystemet. 
Gångarna som leder hjärnvätska från den tredje till den fjärde ventrikeln 
blockeras på grund av missbildning, inflammation, tumör eller blödning. 
Denna typ av hydrocephalus kan även uppstå efter födseln.

Ej obstruktiv eller kommunicerande hydrocephalus
uppstår när hjärnvätskan som lämnar fjärde ventrikeln 
är begränsad i sitt flöde över hjärnan eller om blodbanans 
uppsugningsförmåga inte fungerar som den ska. 
Den kan också uppkomma genom överproduktion av hjärnvätska på grund av tumör. 
Denna typ av hydrocephalus kan vara antingen medfödd eller förvärvad.

Normaltryckshydrocephalus (NPH) 
är en ökning av hjärnvätska i ventriklarna där följden endast 
består av ett litet tryck inuti huvudet. 
Den exakta orsaken till denna typ av hydrocephalus är inte klarlagd
men den ses ofta på vuxna personer över 60 år. 
NPH är ett sjukdomstillstånd som är svårt att diagnostisera 
då det liknar andra sjukdomstillstånd såsom 
Alzheimers och Parkinson, 
som är vanliga hos äldre personer.

text från Medtronics Man har även nyligen gjort studier 
för hur det går för dessa shuntopererade barn. 
Prognoserna ser lite olika ut beroende på när barnet är fött. 
Totalt så ser det ut ungefär såhär: 

* ca 20 % hamnar i för tidig pubertet 
* Mental retardation drabbar ca 40% 
* Barnen har oftare bättre verbal begåvning än icke verbal 
* Ca 30-50% uppvisar beteendeproblematik 
* Ca 20% har autistiska symptom 
* Många får minnes och uppmärksamhetsproblem